Cursus Reanimatie

Cursus Reanimatie en bediening AED

Als elke seconde telt….

Deze cursus is voor iedereen die wil kunnen reanimeren. Onderdeel van de cursus is het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad . U ontvangt een Reanimatie-certificaat.
De basiscursus EHBO is inclusief reanimatie en bediening AED.

De volgende cursus wordt gegeven op:

5-12-2022 en op 12-12-2022 Wilt u een cursus voor uw eigen groep/bedrijf neemt u dan contact op via info@ehbohaarlem.nl