Cursus Reanimatie

Cursus Reanimatie en bediening AED

Als elke seconde telt….

Deze cursus is voor iedereen die wil kunnen reanimeren. Onderdeel van de cursus is het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). U ontvangt een erkend NRR-certificaat.
De basiscursus EHBO is inclusief reanimatie en bediening AED.

De volgende cursus wordt gegeven op:

25 oktober 2021 van 19.30-22.00 uur.

28 oktober 2021 van 19.30-22.00 uur.

30 oktober 2021 van 19.30-22.00 uur.

17 januari 2022  van 19.30-22.00 uur.

7 maart 2022 van 18.00-21.00 uur.

Wilt u een cursus voor uw eigen groep/bedrijf neemt u dan contact op via info@ehbohaarlem.nl