Agenda

Schooljaar 2019-2020

De lessen worden gegeven bij Zwemvereniging Haerlem, Piet Voskuilenstraat 11, 2024EZ Haarlem.
Dit is om de hoek van Zwembad de Planeet. De lessen beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Data lessen maandagavonden

2019

07-10 Basisvaardigheden/ 5 punten

14-10 Reanimatie**

21-10 Vakantie

28-10 Eerste Hulp aan Kinderen

04-11 Bloeding en shock

11-11 Ademhalingsproblemen

18-11 Ziektebeelden

25-11 Reanimatie**

02-12 opleiding reanimatie les 1

09-12 opleiding reanimatie les 2

 

2020

06-01 Basisvaardigenheden/ 5 punten

13-01 Reanimatie**

20-01 Eerste Hulp aan Kinderen

27-01 Bloedingen en shock

03-02 Ademhalingsproblemen

10-02 Ziektebeelden

17-02 Vakantie

24-02 Reanimatie**

 

Data lessen donderdagavonden

2019

03-10 Jaarvergadering

10-10 Basisvaardigheden/ 5 punten

17-10 Reanimatie**

24-10 Vakantie

31-10 Eerste Hulp aan Kinderen

07-11 Bloedingen en shock

14-11 Ademhalingsproblemen

21-11 Ziektebeelden

28-11 Eerste Hulp bij Sportongevallen*

05-12 geen les

12-12 EHAK-opleiding les 1

19-12 EHAK-opleiding les 2

 

2020

09-01 EHAK-opleiding les 3 en start basisopleiding

16-01 EHAK-opleiding les 4

 

16-04 Examen basisopleiding

 

 

Opleidingen
Op 9 januari 2020 start de nieuwe basisopleiding EHBO.

Deze opleiding bestaat uit 14 lessen, op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur. De opleiding omvat o.a. verbandleer, reanimatie en bediening AED en kinder-EHBO.
Donderdagavond 16 april 2019 is het examen.

12 december 2018 – 16 januari 2020 is de cursus Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Deze cursus wordt op 4 donderdagavonden gegeven.

Op de maandagavonden 2 & 9 december wordt de cursus reanimatie & AED gegeven.

Meldt u aan via info@ehbohaarlem.nl

Competentie
Elk lid moet volgens de landelijke richtlijnen 6 verschillende herhalingslessen per jaar volgen. In het lesrooster wordt gewerkt met cycli van 6 avonden. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de richtlijnen.

Competentietest
Heeft een lid aan het eind van het seizoen te weinig herhalingslessen gevolgd, dan moet middels een competentietest alsnog de bekwaamheid aangetoond worden om het diploma geldig te houden. Neem uiterlijk in februari contact op met het bestuur. Aan de competentietest zijn extra kosten verbonden.

Opzegging lidmaatschap
Mocht u geen prijs meer stellen op uw lidmaatschap van de vereniging dan dient u dit uiterlijk op 31 juli vóór aanvang van het nieuwe seizoen door te geven per e-mail aan de voorzitter of met een brief aan de secretaris. Indien dit niet voor genoemde datum gebeurd is, dient de contributie alsnog betaald te worden.

*De EHAK-herhalingsles wordt opgenomen in de reguliere herhalingslessen.
Wie nog geen aantekening EHAK heeft, moet deze extra les volgen. Deze les kost € 10,00. (competentieverplichting voor 1 jan 2019)

**Deze avond is verplicht voor leden met een aantekening sportletsel. Dit jaar is deze avond ook toegankelijk voor leden die kennis willen maken met EHBS.

**I.v.m. beperkt aantal toegestane deelnemers moet u zich uiterlijk 13 oktober aanmelden via info@ehbohaarlem.nl