Cursus EHAK

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)

In vier lessen leert u te handelen bij de meestvoorkomende kinderincidenten.

De volgende cursus start  in het najaar zie het lesrooster.

Wilt u een cursus voor uw eigen groep/bedrijf? Neemt u dan contact op via info@ehbohaarlem.nl.  Wij verzorgen voor u een aanbieding opmaat

Wat biedt deze cursus?
U leert Eerste Hulp te verlenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, zoals die bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

Onderwerpen die in deze cursus worden behandeld:

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp: De vijf belangrijke punten
 • Preventie: Maatregelen om de veiligheid van kinderen te verbeteren
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen